+90 224 441 95 33

DİJİTAL ARŞİVLEME

Dijital Arşivleme, tüm orjinal bilgi ve belgelerinizi dijital olarak depolamanız, tasnif etmeniz ve bilgisayar ortamında kullanıcılara ulaştırmanız için üretilmiş bir çözümdür. 

Yerel yönetim ve diğer kamu kurumlarında gerçekleştirdiğimiz bilgi sistemi projelerinde, iş adımlarından biri olarak mevcut dokumanların taranması, değerlendirilmesi ve veri tabanına aktarılarak projede kullanılmasını sağlamaktayız.
 
Kent Bilgi Sistemi projelerinde inşaat ve yapı kullanma ruhsatlarının geçmişe dönük olarak taranması, kadastral mülkiyet verileri ile ilişkilendirilmesi, geçmişe dönük aranan bir ruhsat verisinin sorgulanması ve dökümünün alınması, fiziksel yapılanma ile ruhsat verilerinin karşılaştırılması, ruhsatlı ve ruhsatsız yapıların tespiti, beyan verileri ile gerçek yapı özelliklerinin karşılaştırılması gibi bir çok sonuca ulaşmamızı sağlamaktadır. 
 
Yapılan bu çalışmalarda, İç İşleri Bakanlığı İl Özel İdareleri ve Belediyeler Arşiv Yönetmeliğinden yararlanılmıştır. 
 
TCDD Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirdiğimiz Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi kapsamında, kurum arşivinde bulunan bina kayıt fişleri ve parsel çapları tek tek taranmış, değerlendirilmiş, parsel ve yapı katmanları ile kayıt bazında ilişkilendirilerek kullanıma sunulmuştur. 
 
Yıldırım Belediyesinde yürüttlen Kent Bilgi Sistemi Ve Gelir Arttırıcı Proje kapsamında, geçmiş dönük tüm inşaat ve yapı kullanma ruhsat verileri taranmış, gerekli verileri sisteme girilerek değerlendirilmiş ve kadastral mülkiyet verileri ile parsel bazında ilişkilendirilmiştir.
 
Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Uygulama Şubesinde yürüttüğümüz Jeolojik Ve Jeoteknik Haritaların Sayısal Ortama Aktarılması Projesi kapsamında, tüm zemin etüd ve jeolojik değerlendirme raporları taranmış, ilişkilendirilerek değerlendirilmiş ve kullanıma sunulmuştur. Yapılan bu projede her ölçekte evrak ve pafta taranarak sayısal hale getirilmiştir.

BELKED KENTSEL DÖNÜŞÜM YAZILIMI

BELKED Kentsel Dönüşüm Yazılımı yasalar ile sınırları belirlenen Kentsel Dönüşüm İş Süreçlerinin veri tabanı ve coğrafi yazılım de...

Devamını Oku

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Firma olarak uzmanlaştığımız ve 6 yıldır uğraşımız olan Kentsel Dönüşüm konusunda gerek yerel yönetimlere gerekse benzer iştigalle...

Devamını Oku

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

Mekansal Bilgi Sistemi projelerinin genel adını oluşturan Coğrafi Bilgi Sistemleri, konusuna ve mekansal objelerine göre isimlendi...

Devamını Oku

BELEDİYE GELİR ARTTIRMA SİSTEMİ

Yerel yönetimlerin kaliteli hizmet üretme, sosyal projeleri hayata geçirme, belediyecilik işlevlerini eksiksiz tamamlama ve çalışa...

Devamını Oku

KENT BİLGİ SİSTEMİ

Belediyelerin günümüzdeki kurumsal kaynaklarının ideal şekilde değerlendirilmesini sağlayan, kentteki insanların yaşam kalitesini ...

Devamını Oku

MEZARLIK BİLGİ SİSTEMİ

Yerel yönetimlerin sorumluluğunda olan mezarlıklar için günümüz teknolojisine uygun projeler üreterek tüm altyapısıyla birlikte va...

Devamını Oku

ADRES BİLGİ SİSTEMİ

Tüm mekânsal bilgi sistemlerinin altlığını oluşturan ve yaptığımız projelerde ilk olarak uyguladığımız Adres Bilgi Sistemi ile kur...

Devamını Oku

DİJİTAL ARŞİVLEME

Dijital Arşivleme, tüm orjinal bilgi ve belgelerinizi dijital olarak depolamanız, tasnif etmeniz ve bilgisayar ortamında kullanıcı...

Devamını Oku